Lotterier Hur allting började Del 1 av 8

• Lotterier är i många format.

• Tidig anekdot
• Kinesiska Handynastin emellan 205 och 187 f. Kr.

• Keltiska “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att avvika lott”.

• Iliaden utav Homer

• Lotteri som anordnades av Augustus Caesar.

Lotterier, Lotto samt Bingo är som vi alla känner till en design av spel som innebär annorlunda typer utav dragningar för att få ett kostnad eller vinst.

Dessa varianter av hasardspel är förbjudna av somliga regeringar, när andra stöder den till den grad att de organiserar ett nationellt alternativt statligr lotterie.

Det är vanligt att hitta en speciell nivå av avpassning utav lotterier av regeringar alternativt som i Sverige vari staten innehar bestämt att det skall vara ett statligt monopol med dessutom hörande usla utbetalningar till alla spelare.
.
I början utav 20-talet var de flesta former av dobbel, inbegripet lotterier samt bingo, olagligt i många länder, däribland USA och flesta delen utav Europa.
Detta förblev så fram efter andra världskriget.

På 1960-talet började kasinon samt lotterier komma över hela jorden som ett sätt att alstra inkomster utöver skatteintäkter.

Lotterier finns i flera typ.

Till exempel kan priset vara ett fixerad summa i kontanter alternativt gods.
I detta typ finns det risk för arrangören om ett otillräckligt mängd biljetter säljs.

Oftare är det så att att prissumman kommer att vara en fast procentsats av intäkterna.
En poppis form utav detta är “50-50” draw där arrangörerna lovar att priset kommer att vara 50% utav intäkterna.

Flera nya lotterier tillåter köparna att välja siffrorna på lotten, som resulterar i möjligheten utav flera besegrare.

Köp av lotter kan ej förklaras bara med beslut baserade på förväntade vinster.
Anledningen är att lotter mestadels kostar mer än oddsen tillgängliga den förväntade vinsten, så ett förväntat värde är i själva verket att ej köpa lotter.

Ändå kan lotteri inköp förklaras av fastställande baserade på förväntad avans med de risker som funnits.

Mer generella modeller baserade på nyttofunktioner definierade på övriga fason än lotteriresultat kan också stå för lotteri köp.

Förutom lotterivinster, kan lotter och bingobrickor ge sina köpare en upplevelse av spänning, förväntning samt att hänge sej till tanken eller en fantasi att bli rika.

Om underhållningsvärdet (eller andra icke-monetärt värde) som erhålls genom att spela är tillräckligt högt för en viss individ, så kan ett förvärv av en lott representera en vinst i den totala nyttan.

I ett sådant fall kan en monetär förlust uppvägas av den förväntade sammanlagda nyttan utav monetära och icke-monetära vinst, som gör köpet till ett rationellt beslut för den enskilde.

Detta var en del torra information, idag över till lotteri samt bingo anekdot
Tidig historia

De första noterade tecknen på ett lotteri är Keno från den kinesiska Handynastin emellan 205 samt 187 f. Kr.

Dessa lotterier tros få bidragit till att bekosta stora statliga projekt som kinesiska muren.

Från den kinesiska “The Book of Songs” (andra årtusendet f. Kr. ) kommer en hänvisning till ett
hasardspel som “teckning utav trä”, som i sammanhanget verkar beskriva lottning.

Från den keltiska eran, Cornish orden “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att avvika lott”.

Iliaden av Homer hänvisar till lappar som placerats i Agamemnons kruka för att bedöma vem som skulle kämpa mot Hector.

De första kända europeiska lotterierna hölls under det romerska riket, framförallt som ett nöje vid middagar.

Var gäst skulle få en biljett, och priserna skulle utgör mestadels utav tjusiga saker som serviser.
Var biljettinnehavare skulle vara säker på att vinna något.

Denna art av lotteri var emellertid ej mer än en distribution utav gåvor av rika adelsmän under Saturnalian.
De tidigaste uppgifterna om lotters utbjudande till försäljning är det lotteri som anordnades av romerska kejsaren Augustus Caesar.
Medlen var för reparationer i staden Rom, och vinnarna fick priser i form utav artiklar utav annorlunda värde.

Tack till:
spela bingolotto online
och
spela bingolotto online
.