Redbet pungar ut över 2 miljoner i skadestånd i förlikning

Redbet Holding AB har förlikts i den tvist med Abbantina Malta Ltd..

Uppgörelsen innebär att Redbet ersätter Abbantina med ett belopp om 2 250 000 kronor, vilket utges med 1 250 000 kronor i kontant betalning, därtill 588 235 nyemitterade aktier i Redbet Holding AB.

Abbantinas ursprungliga krav uppgick till 747 991 Euro jämte räntor och kostnader.

Med denna uppgörelse är parternas samtliga mellanhavanden reglerade och klara.

Uppgörelsen har mindre resultatpåverkan emedan Redbet sedan tidigare reserverat 1 800 000 kronor i bokföringen.

Claes Hallén, koncernchef i Redbet kommenterar;

– Med den här förlikningen har parterna enats i bästa samförstånd och kan gemensamt lägga det bakom oss. Redbet välkomnar Abbantina som aktieägare i bolaget.

Vidare säger Hallén;

– I och med det här finns inte längre någon rättslig process gentemot något företag inom koncernen.

https://www.cisionwire.se/redbet/r/redbet-forliks-i-rattstvist,c9277225

Kommentar: Fler tvister kan komma från affiliates och spelare. Det finns klagan på webben att Redbet bara stängt konton så att kunder inte kommit åt sina pengar.
Resultat av detta kan bli nya tvister såväl trubbel med myndigheterna på Malta och förlorat spelarförtroende.